Toshiki Oyu, TCS NAKAJIMA RACING

compartidos
comentarios

Sobre esta foto

Fecha de la foto 30 oct 2021
Campeonatos Super Formula
Evento Suzuka II
Subevento QLF
Lugar Suzuka
Pilotos Toshiki Oyu
Equipos Nakajima Racing
Autor Masahide Kamio