Podio: Sacha Fenestraz, Masahiko Kondo, KONDO RACING, Tomoki Nojiri, TEAM MUGEN, Toshiki Oyu, TCS NAKAJIMA RACING

compartidos
comentarios

Sobre esta foto

Fecha de la foto 19 jun 2022
Campeonatos Super Formula
Evento Sugo
Subevento Carrera
Lugar Sugo
Pilotos Masahiko Kondo , Tomoki Nojiri , Sacha Fenestraz , Toshiki Oyu
Equipos Nakajima Racing , Kondo Racing , Mugen
Autor Masahide Kamio